J&T Energy Financing EUR III

O nás

J&T ENERGY FINANCING EUR III

Slovenská akciová spoločnosť založená a existujúca za účelom zaistenia dlhopisovej emisie JTEF EUR III 4,60/22.
Akcionárom spoločnosti je holding J&T CAPITAL PARTNERS.

Kontakt

J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
IČ: 51 579 642
Zapísaná v Obchodnom registi Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6763/B
info.eur@jtenergyfinancing.com
www.jteh.cz